Something out of Nothing


Reminder no 1
Foto: Else Marie Hagen
Fotogalleriet inviterer til den tredje og siste utstillingen i anledning galleriets 30 års jubileum. Utstillingen er kuratert av den britiske fotohistorikeren og kuratoren Susan Bright, som står bak en rekke publikasjoner og utstillinger, blant annet ved Tate Britain, The National Portrait Gallery og The Photographer’s Gallery i London.

Utstillingen presenterer fem norske fotografer som alle inntar distinkte posisjoner i nyere norsk fotohistorie; Margareta Bergman, Ane Hjort Guttu, Else Marie Hagen, Espen Tveit og Ole John Aandal.

Etter åpningen inviterer Fotogalleriet og Stenersenmuseet til feiring av norsk kunstfotografi i Café Stenersen fra kl. 20 (se program under)

Kunstnerne i utstillingen anvender på ulike vis abstraksjon for å utforske hva som står på spill innen fotografisk representasjon og reproduksjon. Gjennom en rekke visuelle uttrykksformer; internettbilder, skulptur, tekst og fremfor alt fotografi, tematiserer utstillingen forholdet mellom tradisjonelle kunstneriske hierarkier og fotografisk representasjon. De fem kunstnerne fokuserer alle på det hverdagslige og uspektakulære i våre umiddelbare omgivelser: ”All the artists on show offer a rich and intelligent glimpse into the ordinary and everyday objects around us; their history, status, function and ultimately their representation and reproduction. While focusing on, or working with, the everyday, they show that photographic abstraction is a viable, challenging and refreshing proposition in contemporary art photography.” (Susan Bright)

Et omdreiningpunkt i utstillingen er Smalvollen, Ane Hjort Guttus to monolittiske abstrakte betongskulpturer som utfordrer hvordan vi betrakter fotografier, og de ulike kunstneriske valgene som ligger til grunn for fotografisk representasjon. En veggtekst og en internettside inngår i arbeidet.

Variasjonen i form og presentasjon er stor i utstillingen; fra Else Marie Hagens presise og omhyggelige fotografiske undersøkelser i Reminder I og II til Margareta Bergmans intuitive og lekne eksperimenter i Abstrakt förtjusning. Espen Tveit presenterer sin Samtidsarkeologi, en serie sort-hvitt fotografier der obskure abstrakte objekter er plassert i klassiske landskapsscenarier. Ole John Aandal viser sitt nyproduserte arbeid Never try to trick me with a kiss, som fokuserer på norske ungdommers selviscenesettelser gjennom en serie abstraherte og visuelt slående bilder fra mms og internett. Arbeidet viser hvordan projiserte idealer om kropp, femininitet og seksualitet kommer til uttrykk gjennom simulering og resirkulering av en rekke billedkulturelle uttrykk.

Program torsdag 11. oktober:

Kl. 17-19: Åpning av utstillingen Something out of Nothing på
Fotogalleriet

Kl. 18-20: Åpning av utstillingen Moderne norsk kunstfotografi på Stenersenmuseet

I tillegg blir det boklansering av ”Norske kunstfotografier 1970-2007” av Cecilie Malm Brundtland. Boken utgis på det tyske forlaget Arnoldsche Art Publishers i forbindelse med utstillingen

Kl. 20: Fest på Café Stenersen, Dj Ole K, vennlige priser

Fotogalleriet

Kommentarer