High Dynamic Range

Denne videoen gir en kort introduksjon til hvorfor, og hvordan en kan kombinere flere ulikie eksponeringer av samme motiv til et bilde med høyt kontrastomfang (High Dynamic Range - HDR).

Jeg gjorde noen kjappe forsøk med henholdsvis Photomatix, FDRTools, og en rent manuell jobb i Gimp. Det ikke gitt at de automatiske programmene kommer best ut når en jobber med et begrenset antall kildefiler, men den manuelle metoden ville trolig blitt ganske umulig dersom en jobbet med et større antall eksponeringer.Photomatix (til venstre) gir tilsynelatende et bedre resultat enn FDRTools (i midten), men dette gjort i en fart og uten etterbehandling av bildene. Resultatet i

Gimp står seg godt, og resultatet kunne også her vært enda bedre med litt mer tålmodig jobbing. Metoden er i og for seg ganske triviell: De tre bildene ble lagt i hvert sitt lag - kildefilene er for anledningen lånt fra Photomatix sitt eksempel (de har også et eget galleri med bilder fra brukere). Deretter ble de delene av lagene som var galt eksponert fjernet med viske-verktøyet.

Det optimale resultatet finnes trolig i møtet mellom mange ekponeringer, automatisk genereterte HDR-filer, og en finjustering i en dedikert bildebehandler.

Kommentarer