Grey scale


"Tiger" Foto: Morten Andenæs
Fotogalleriet inviterer til den andre jubileumsutstillingen i anledning galleriets 30 års jubileum. Utstillingen er kuratert av den norske fotografen Tom Sandberg, en av stifterne av Fotogalleriet og en sentral aktør både i galleriets historie og i norsk fotohistorie generelt. Her retter han søkelyset mot to unge norske kunstnerskap som for første gang presenteres i Norge, Morten Andenæs og Ola Rindal.

Både Andenæs og Rindal er utdannet fotografer og arbeider innenfor et sobert, dempet og rendyrket fotografisk uttrykk, men på høyst ulikt vis. Andenæs´
bilder er dunkle, fortettede fotografiske destillater der motivene fremstår med skarpskåren presisjon. De er konkrete og tydelige, men det er nettopp dette tilsynelatede selvforklarende som tildekker mer enn det avslører. Rindals fotografier derimot er duse, atmosfæriske og uanseelige, og skjuler mer enn de viser. Regn, røyk, støv og sollys danner en fysisk hinne i mange av bildene.

Begge gir seg lavmælt, men insisterende i kast med fundamentale fotografiske spørsmål; kan fotografiet fremstille omverdenen slik den umiddelbart og fysisk fremtrer? Hvor ligger vippepunktet mellom avstand og nærhet, mellom subjekt og objekt, mellom det fortellende og ikke-fortellende i fotografiet? Slik er begge kunstnerne representanter for et subjektivt og inderlig fotografisk uttrykk i nordisk fotografi der ikke minst Sandberg selv er nestor. Hos Andenæs og Rindal fremstår fotografiet først og fremst som erfaring.

Morten Andenæs (f. 1979) er utdannet på fotografilinjen ved School of Visual Arts i New York, og bor og arbeider i Oslo. Ola Rindal (f. 1971) er utdannet ved foto-og filmlinjen ved Gøteborgs Universitet og bor og arbeider i Paris, der han også jobber som motefotograf.


15. september - 7. oktober

MERK: Åpning lørdag 15. september kl. 14-16


Fotogalleriet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar