Nytt syn på resizing

Det skjer mye spennende innen bildebehandling for tiden. I denne videoen viser Ariel Shamir ved Efi Arazi School of Computer Science i Israel en utrolig løsning for å endre størrelsen, men også innholdet, på bilder.

Primært dreier det seg om å bevare de sentrale elementene i et bilde ved skalering, men teknikken gir også nye muligheter ved retursjering og direkte manipulasjon av innholdet i bildene.

Shai Avidan, Ariel Shamir, Seam Carving for Content-Aware Image Resizing, SIGGRAPH 2007, to appear
Video

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar