Mobilkamera stadig mer brukt

Telefoner med stadig bedre kameraegenskaper forsterker trenden som kommer frem i NetComs mobilbrukerundersøkelse. Denne viser at stadig flere vektlegger funksjoner som kamera, video, radio og musikk når de kjøper mobiltelefon. Over halvparten av brukerne bruker heller telefonen til å sende tekst- og bildemeldinger fremfor postkort når de er på ferie.
  • 21% av de spurte oppgir at de like gjerne tar feriebilder med mobilen som med digitalkameraet.
  • For de under 30 bruker halvparten like gjerne mobilen til å forevige sommerminnene
  • 55% av de spurte sender heller tekst- og bildemeldinger enn postkort i ferien

Kommentarer