Bruce Barnbaum til NLE

Bruce Barnbaum regnes som en av verdens fremste eksperter i tradisjonelt mørkeromshåndverk. Han underviser både i fotografisk håndverk og bildeforståelse. Han skriver jevnlig om fototeknikk og bildeforståelse for flere fotografiske tidsskrifter, blant annet amerikanske Photo Techniques.

Du har sjansen til å trekke veksler på hans kunnskap under årets Nordic Light Events

Barnbaum begynte å fotografere på hobbybasis en gang på 1960-tallet. Etter over 40 år er det fremdeles hobbyen hans, men det har også vært levebrødet hans siden 1970. Han har undervist andre fotografer på workshoper siden 1972.

Bruce Barnbaum er opprinnelig utdannet matematiker fra University of California i Los Angeles. På 1960-tallet arbeidet han i flere år som statistikk-analytiker og som programmerer for styringssystemer til krysserraketter. I 1970 brøt han tvert over og ble fotograf på heltid.

Bruce Barnbaums fotografier føyer seg inn i det vi gjerne kaller amerikansk vestkyst-tradisjon. En av pionerene i denne landskapstradisjonen var Ansel Adams (1902 – 1984). Barnbaum utnytter den dynamikken han finner både i naturen og menneske-skapte strukturer i bildene sine. Som regel arbeider han i et figurativt formspråk, andre ganger abstraherer han formene i motivet for å gjøre bildene litt mer mystiske. Han har en utpreget og velutviklet sans for lys, og kombinerer dette med mesterlige bildekomposisjoner. Han foretrekker å arbeide på tradisjonell film i store formater, noe som i seg selv inviterer til en selektiv og grundig arbeidsform.

Barnbaum har i mer enn 30 år bivånet forandringer i landskapene han så gjerne fotograferer, og alle forandringene er til det verre. Dette har formet hans miljøengasjement. Han peker på at vi lever på denne ene magiske kloden, og hvis vi ikke tar vare på den risikerer mennesket å dø ut. Vi forurenser, overfisker, tærer på ferskvannsressurser, hugger regnskog og foretar oss mye som på sikt vil forsterke miljøproblemer vi allerede kjenner, som global oppvarming og nedbryting av ozonlaget.

- Selv om vi vet alt dette foretar mennesket seg lite for å avhjelpe problemet, sier Barnbaum. I tillegg til å ha arbeidet med fotografi i snart 40 år, har han også vært aktiv i amerikanske mijløvernorganisasjoner som The Sierra Club, The California Regional Conservation Committee og The North Cascades Conservation Council.

NLE - Nordic Light Events

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar