Undersøker RiksTVs kanaltilbud

Medietilsynet har sendt brev til RiksTV AS og Norges televisjon as (NTV), hvor det bes om nærmere begrunnelse for den kanalsammensetning som er valgt. Medietilsynet vil vurdere dette opp mot konsesjonsvilkåret om at det skal være et bredt og variert tilbud av fjernsynskanaler.

Det er samtidig bedt om redegjørelse for hvordan kravet til variasjon og bredde vil bli ivaretatt når det digitale fjernsynsbakkenettets kapasitet utvides ved analog slukking. Medietilsynet har bemerket at man spesielt bør være oppmerksom på kanaltilbudets innretning siden det digitale bakkenettet blant annet skal dekke befolkning i områder hvor det er vanskelig tilgang til andre tv-plattformer som kabel og satellitt.


Norges televisjon as (NTV) er konsesjonsinnehaver for det digitale fjernsynsbakkenettet, mens RiksTV AS er operatørselskap. Formelt er NTV ansvarlig for overholdelse av konsesjonsforpliktelsene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar