Hasselbladstiftelsens utdannelsesstipend 2007


Fra serien "Rom III"
Årets Victor-stipendiat er gitt til svenske Anna Linderstam for sin utstilling Rum III.

Varje år delar Hasselbladsstiftelsen ut det prestigefyllda Victor-stipendiet till en ung lovande fotograf i Norden. Ett konstnärligt råd bestående av väletablerade curators har nominerat tio kandidater att tävla om årets pris. Vinnaren erbjudas en ettårig akademisk påbyggnadsutbildning i England.

Urvalet till stipendiet var utformat som en tävling. I finalen till Victor-stipendiet deltog 10 nominerade kandidater. Deras verk visas tillsammans med verk av fjolårets vinnare Daniel Andersson, i utställningen Ny Nordisk Fotografi vid Hasselblad Center under tiden 16 juni - 19 augusti 2007.

Domarna i finalen, Program Director Anne Williams vid London College of Communication och fotograf och Senior Lecturer Karen Knorr vid University College for the Creative Arts i Farnham motiverade sitt val enligt följande:

Det var ett svårt beslut att välja vinnare eftersom alla tävlandes arbeten var av mycket hög kvalitet. Vi valde Anna Linderstam av följande skäl. Vi sökte någon vars verk visar en konsekvent vision med utvecklingsmöjligheter.

Anna har producerat en serie kraftfulla porträtt som utmanar och gör betraktaren osäker. Dessa porträtt är bara ett av ett flertal projekt där hon tålmodigt utforskat porträttets psykologi. Hon har ett forskningsbaserat arbetssätt som har en klar potential att kunna vidareutvecklas i många olika riktningar. Vi ser fram emot att följa hur Anna Linderstams arbeten utvecklar sig i framtiden.


Ann Eringstam - "Before the storm"
Ny Nordisk Fotografi
"Med Ny Nordisk Fotografi samlar Hasselblad Center kandidaterna i en utställning och erbjuder ett prov på kommande generation nordiska fotografer för en bred publik. Valda verk av de tio kandidaterna till årets stipendium presenteras, samt nya verk Daniel Andersson, 2006 års Victor-stipendiat.

”Ny Nordisk Fotografi är ett forum för att presentera unga fotografers verk i syfte att försöka urskilja en tendens eller riktning inom det samtida nordiska fotografiet. Idén med utställningen är att visa några av de tankar och estetiska förhållningssätt som yngre konstnärer och fotografer har till sitt medium idag. Hur förhåller sig dessa fotografer till sin samtid? I vilken riktning pekar utvecklingen och hur förhåller man sig till tidigare fotografi och bildskapande?

Årets utställning som visas på Hasselblad fokuserar på den subjektiva och individuella berättelsen. Den samtida fotografiska praktiken vittnar om en pågående undersökning av hur vår identitet ser ut och hur den fotografiska bilden är arrangerad. De gör undersökningar av mentala tillstånd inom tid och rum och diskuterar teman som minne, blick, perception, kameran som övergrepp, voyeurism och lånar från andra genrer som film, mode eller litteratur. Berättelserna som betraktaren får ta del utav har ett starkt emotionellt och poetiskt uttryck.

Vi lever i en uppbruten och konfliktfylld tid där fotografierna förmedlar en sårbarhet och utsatthet. ”Sense of Loss, Sense of Gain” gestaltar en upplevelse av samtiden som okontrollerbar - vilket avspeglas i de medverkande fotografernas verk - man riktar blicken inåt. Man försöker inte skapa en adekvat berättelse eller ge de porträtterade en subjektivitet utan istället utsätter man dem och iscensätter en intill tortyrliknande behandling. Det känns som om man förlorat någonting - och kanske har man vunnit någonting annat. Och vid varje möte med en bild uppstår en förhandling mellan dessa två tillstånd.”
- Liv Stoltz - Curator för Ny Nordisk Fotografi 2007

Hasselbladstiftelsens utbildningsstipendium inom fotografi

Kommentarer