Life legges ned igjen

De siste årene har det klassiske billedmagsinet Life blitt solgt som bilag til dagsaviser, noe som ikke har gitt tilstrekkelig lønnsomhet. De dårlige utsiktene for vekst i reklamemarkedet for avgjorde saken.

Betegnende nok skal Life fortsette på Internett, og med dette følger en god nyhet. Hele bildearkivet, i alt 10 millioner bilder, skal gjøres gratis tilgjengelig for personlig bruk.

2257 forsider er mye å gå gjennom, men arkivet gir et interessant tverrsnitt av store deler av forrige århundres dokumentarfotografi.

Life kom ut for første gang i 1936 og var lenge det fremste av de store amerikanske magasinene. I 1972 ble det lagt ned for første gang, men gjenoppsto i 1978. Deretter holdt magasinet koken i tradisjonell form fram til 2000. Fra 2004 har Life kommet som bilag til avis.

Life.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar