Robert Meyers Kunsthøgskole konkurs

Robert Meyers Kunsthøgskole er begjært konkurs etter at de viste seg at det bare ville bli 22 studenter inneværende år. Skolen gikk også konkurs i 2000.

Robert Meyer Kunsthøgskole er tidligere blitt kritisert for tilby "høyere kunstutdanning" uten være godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Wenche Merli hos Statens Lånekasse har tidligere bekreftet at skolen har vært registrert på et mellomnivå, mellom videregående og høyskole.

Fem tidligere studenter gikk i fjor til sak mot Robert Meyer Kunsthøgskole fordi de ikke fikk den Bachelor of Art-graden de hadde forventet. Tidligere student Camilla Storm hevder hun gjentatte ganger ble lovet at studiet skulle bli godkjent som bachelor før de var ferdig, men studiet ble aldri godkjent på bachelor-nivå av Kulturdepartmentet.

Les mer i Fotografi.no

Kommentarer