Munchs kamera tilbake

Det er ikke bare to av Edvard Munchs mest kjente malerier som er tilbake der de hører hjemme i disse dager. Etter å ha vært deponert på Munch-museet siden 1996 kom Munchs kamera tilbake til eieren, Preus museum i Horten i formiddag.

Edvard Munch var en habil fotograf, men holdt imidlertid en knapp på maleriet. Som han selv uttrykte det;-fotografiet kan ikke erstatte maleriet så lenge man ikke kan fotografere himmel og helvete!

Anledningen er den store høstutstillingen Vrengt museum som vil vise det fantastiske mangfoldet av det nasjonale fotomuseets gjenstander og bilder og ikke minst synliggjøre hvordan museet arbeider.

Publikum kommer vanligvis i kontakt med forsiden av et museum og får i liten grad titte bak ?scenen.? Vrengt museum vil vise hva som skjer med en gjenstand fra den kommer inn i museet til den havner på utstilling. Fra innsamling, magasinering og registrering, til konservering og formidling. Samtidig ønsker Preus museum å belyse de store utfordringene museet står overfor i forhold til arbeidet med å ivareta og formidle de omfattende og verdifulle samlingene. Ikke minst når alles øyne er fokusert på det som til enhver tid vises på museets vegger.

Totalt rommer Preus museum hundretusenvis av gjenstander som dekker de fleste sider av fotohistorien både nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen vil vektlegge museets store mangfold. Publikum vil få se et utvalg av museets samlinger som aldri vanligvis stilles ut. Fra Andy Warhol- fotografier til Edvard Munchs kamera.

En egen avdeling i utstillingen vil være øremerket mindre utstillinger som vil rullere under utstillingsperioden. Preus prosjekt tar totalt sikte på å vise fem mindre tema- utstillinger. Først ut er gaver som er gitt museet av Norsk Kulturråd.

Sommerens store museumsdebatt viste at mange oppfatter norske museer som støvete og kjedelige. Publikum etterlyser opplevelser. I denne utstillingen snur Preus museum problemstillingen på hodet og stiller spørsmålet om ikke det aller kjedeligste og mest tidkrevende på museet kan bli det mest underholdende?Kan et registreringsprosjekt som har som mål å gjøre museets samlinger tilgjengelige for forskning og på nettet, gi publikum en unik opplevelse av den kunnskapsproduksjon som foregår rundt en museumsgjenstand? Er det mulig at et magasin med tusenvis av gjenstander, kan være like spennende som et eksklusivt utvalg av objekter som er pyntelig presentert på utstilling?

Vrengt museum forsøker å stille spørsmålet om hva et museum og ikke minst et nasjonalt fotomuseum bør være. Er det teknologien, fotografiene, samfunnet som fotografene omhandler eller bruken av fotografiene som er viktigst? Eller er det en kombinasjon? Publikum vil selv få anledning til å mene noe om hva et museum bør være både gjennom dialog med museumsmedarbeiderne og i forbindelse med omvisninger og foredrag i helgene. På åpningsdagen inviterer dessuten kuratorene Hanne Holm-Johnsen og Jonas Ekeberg til foredrag og debatt med tittelen Museets innside: Preus museum i går, i dag og i morgen.

I Sverige og Storbritania har myndighetene innført gratis entre på statsfinansierte museer med god respons. Under utstillingen Vrengt museum vil det være gratis adgang for alle på Preus museum. Målsetningen med dette er å gjøre museet enda mer tilgjengelig for publikum.

Vrengt museum åpner 16.september og vises fram til 17.desember.

Preus museum

Kommentarer