Oppdatering av Ricoh GR Digital

Ricoh GR DIGITAL er populært blant profesjonelle fotografer, avanserte amatører og fotoentusiaster. Kameraet ble lansert i oktober 2005 og Ricoh har nå kommet med et funksjonsutvidende internprogram (firmware).

Det nye internprogrammet for kameraet kan lastes ned fra Ricohs webside.

Følgende funksjoner kan installeres i GR DIGITAL ved å oppdatere internprogrammet:
  1. Valgfrie funksjoner kan bli satt for eksponeringskompenseringen og hvitbalansen, som var faste elementer i valghjulet.
  2. Hvis innstillingene er endret med valghjulet kan innstillingene velges med zoomknappen. (Bare når den digitale zoomen er skrudd av).
Det funksjonsutvidende internprogrammet er en følge av flere henvendelser og ønsker fra kunder som bruker GR-bloggen, og henvendelser som har kommet til kundeservice i Japan. Den første oppdateringen kom i mars. Mange GR DIGITAL-kunder lastet ned den første versjonen og Ricoh har mottatt mange positive henvendelser.

Funksjonsutvidende internprogramutgivelser skal gi eksisterende GR DIGITAL-brukere økt tilfredsstillelse. De fungerer også på den måten at kameraet virker mer tiltrekkende for dem som vurderer å kjøpe seg et nytt digitalkamera. Ricoh vil fortsette å slippe funksjonsutvidende internprogrammer i fremtiden for å utvikle GR DIGITAL videre.

Kommentarer