Harselerer med «Oljeberget»

Natur og ungdom har trykket opp flere hundre plakater som forestiller Jens Stoltenberg foran rykende, forurensende fabrikkpiper.

Fotografen sier at de vil bli avkrevet en stor erstatning. Ønsket er å få utprøvd dette i rettapparatet, for å statuere et eksempel.

Natur og ungdoms leder kommer med et tilsvar. Juridisk har han kanskje ikke så mye å fare med, men denne formen form politisk satire - noe det jo må sies å være - ville unektelig blitt vanskelig dersom man skulle spurt opphavsmannen (fotografen) på forhånd. Lover og medievirkelighet samsvarer ikke alltid.

-Natur og ungdom bør ikke skånes, selv om de har gode intensjoner, utaler fotograf CF-Wesenberg i Kolonihaven Studio. Måten bildet er missbrukt på, vil ikke gå upåaktet hen. Dette er det groveste overtramp jeg har noen gang har sett.

- Jeg opplever dette omtrent 6 ganger i året, forteller fotograf Bjørn Oppsahl, og min agent eller jeg selv tar de nødvendige skritt for å sikre mine rettigheter og honorarer, Dette er ikke nytt under solen, musikkbransjen sliter med det samme hver eneste dag.


Ja, hvorfor ikke gjøre som musikkbransjen? De har en organisasjon som kaller seg Tono - og vi som arbeider med bilder kan kanskje melde vår interesse for Bono?

Kommentarer