Én Euro i bot for Dianas dødsbilder

Tre fotografer som forfulgte Diana er dømt for å ha krenket privatlivets fred da de tok bilder av henne og Dodi Fayed i forbindelse med den fatale bilulykken i 1997.

Fotografene Jaques Langevin, Christian Martinez og Fabrice Chassery frikjent i 2003, da en domstol sa at et bilvrak på en offentlig vei ikke er et privat område. Men fransk høyesterett var uenig, og i april i fjor ble saken sendt videre til en ankeinstans for å bli prøvet på nytt.

I tillegg til den symbolske boten, ble fotografene dømt til å betale offentliggjøring av dommen i tre aviser eller magasiner.
/../
Bildene de tre fotografene tok etter kollisjonen ble konfiskert, og aldri publisert. Likevel bestemte retten at fotografene hadde krenket privatlivets fred to ganger: Først da de tok bilder da Diana og Dodi forlot Ritz, og deretter da de tok bilder av Fayed i vraket.


Åtte kroner i bot for Dianas dødsbilder - Dagbladet.no.

Kommentarer