Robert Meyers Samling i Nasjonalmuseet

Utstillingen med Robert Meyers Samling har et historisk spenn fra 1840-tallet til samtidsfotografiet, med vekt på 1800-tallets landskapsfotografi, portrettfotografiet i mellomkrigstiden, den subjektive reportasje på 60-tallet og etableringen av det kunstneriske fotografiet på 1970-og 80-tallet.

Utstillingen vises i Kunsthallen på Tullinløkka fra 12.11.05 til 15.01.06.

På utstillingen presenteres viktig dokumentasjon av fotografiets opprinnelse rundt Hans Thøger Winter. Vi viser landskapsfotografiets sterke posisjon på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, med fotografer som Knud Knudsen, Axel Lindhal og Anders Beer Wilse.

Debatt rundt det kunstneriske fotografiet
I mellomkrigstiden var debatten rundt det kunstneriske fotografiet sentral, både blant profesjonelle og amatørfotografer. Med Waldemar Eide, Aage Remfeldt og Rolf Ødegaard synliggjøres kunstneriske nedslagsfelt i denne perioden. I etterkrigstiden var fremveksten av reportasjefotografiet markant. Den svenske fotografen Christer Strömholms subjektive tilnærming til det fotografiske uttrykket, har hatt stor innflytelse på norsk fotografi. En sentral del av utstillingen vil være presentasjonen av hans arbeider.

1970-1990-tallet
På 70-tallet får vi en ny oppblomstring av debatten rundt kunstnerisk fotografi. Etableringen av Forbundet Frie Fotografer i 1974 og Fotogalleriet i 1976 var vesentlig for fremveksten av det kunstneriske fotografiet frem til i dag. Utstillingen presenterer arbeider av fotografer knyttet til FFF og Fotogalleriet fra 1970- og 80-tallet, samt et spekter av 90-tallets nye formuttrykk.


Mer informasjon om Robert Meyers samling:
www.fotohistorie.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar