Brannfarlige Nikon-batterier

Eiere av Nikon D50, D70s og D100, som benytter det oppladbare Li-ion-batteriet EN-EL3 bør sjekke om de må bytte ut batteriene.

Li-ion-batterier av typen EN-EL3 for Nikon digitale SLR-kameraer kan i sjeldne tilfeller kan slutte å fungere, noe som fører til overoppheting under opplading. Det oppladbare Li-ion-batteriet EN-EL3 leveres som standardtilbehør til Nikon D100, D70s og D50 digitale SLR-kameraer.

Batteriet selges også som separat tilbehør for disse kameramodellene og kan brukes i Nikon D70s. Nikon sier at årsaken til denne defekten ikke er en konstruksjonsfeil, men resultatet av et forbigående problem i en produksjonsprosess under produksjonen av denne batteritypen fra mai til september 2004.

Hvis du har et batteri som omfattes av tilbakekallingen kan du ringe Nikon på telefon 23 50 01 17. Du vil få tilsendt en frankert konvolutt slik at du kan sende inn batteriet og få et nytt.

Sikkerhetsmelding til brukere av Nikon D50, D70s og D100 samt det oppladbare Li-ion-batteriet EN-EL3.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar