Robert Meyers samling til Nasjonalmuseet

Robert Meyer, har over 30 år samlet ca. 8500 fotografier fra 1830 og fram til i dag. Samlingen, som også består av et bibliotek på 4500 bind, fotohistorisk arkiv og fotoutstyr, ble nylig overdratt til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for en symbolsk sum. Verdien av samlingen er anslått til ca. 20 millioner kroner.

Du kan se deler av samlingen på fotohistorie.no.

Ikke alle er like glade for overdragelsen av samlingen til Nasjonalmuseet ? Norsk museum for fotografi ? Preuss fotomuseum, har protestert fordi de føler seg forbigått.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar