GoPro har lansert 360-graderskamera med 5K-oppløsning

GoPro har ståttovenfor en fare for å bli frakjørt på området enkle 360-kmeraer. Heldigvis for dem har ikke markedet utviklet seg så fort, og GoPro kan nå signalisere på sine hjemmesider at de kommer med et kamera, kalt Fusion, for dette segmentet.

Skjønt kameraet blir i første omgang kun tilgjengelig for profesjonelle produsenter gjennom et eget pilotprogram. En full lansering kommer dermed først mot slutten av året. Så spørs det da om Samsung kommer med noe nytt i mellomtiden, eller om Sony også hiver seg på denne nisjen

Enn så lenge er Fusion alene om å skilte med 5,2K, eller for å være helt presis 5280 piksler i bredden, forutsatt at GoPro definerer dette på samme måte som DJI gjør med sin Zenmuse X5S (ikke et 360- kamera, så dette er litt "epler og pærer".

Det mest interessante med Fusion er kanskje ikke antallet piksler, men en funksjon som heter OverCapture,. Dette innebærer at 360-opptaket kan benyttes for å hente ut bilder og video i HD-kvalitet. Dermed minner dette om en produksjonmetofikk jeg beskrev for et par år siden. Utsnitt og komposisjon kan dermed bestemmes i postproduksjon, noe som byr på interessante muligheter.Blir interessant å se hvordan GoPro priser dette. Foreløpig sier de ikke et kvekk om hva moroa vil koste.

Kilde: Tek.no

Kompaktkamera med 16 objektiver

Light L16 er ifølge produsenten satt i produksjon, og de første eksemplarene vil bli sendt til amerikanske kunder i juli. Det svært spesielle kameraet skal gi full DSRL-kvalitet i et svært kompakt format. Dette oppnår kameraet ved å ta bilder med opptil 10 av de 16 objektivene samtidig, for så å stitche disse sammen til ett bilde på opptil 52 megapiksler.

I tillegg vil teknologien også gi mange muligheter til å manipulere bildene i ettertid. Bildestøy skal også reduseres.

Fem av de 16 objektivene har en brennvidde på 28 mm og blender f/2.0, fem har en breddevidde på 70 mm og blender f/2.0, mens de resterende seks har en brennvidde på 150 mm og blender f/2.4. Ved å kombinere disse har kamerset en form for 5x optisk zoom.Kilde: Tek.no

40 år med norsk fotokunst - Fotogalleriet

Dag Alveng (1953-) Asylum No. 2, 1981/ 1986 – 1987 Sølvgelatin på barytt.
Preus museums samling (NMFF.000393-1)
Utstillingen The Young Lions – Norsk kamerabasert kunst 1977-2017 markerer 40-årsjubileet til Fotogalleriet og fotografi som kunstnerisk medium i Norge. Fotogalleriets virksomhet samt miljøet rundt galleriet har en sentral plass, men utstillingen ser også på andre aktuelle problemstillinger som omhandler etableringen og institusjonaliseringen av fotografi som kunstnerisk uttrykk i Norge.

Utstillingen er todelt: en historisk del gir et tilbakeblikk gjennom bilder, intervjuer, arkivdokumenter og tekst. Denne delen tar for seg etablerte sannheter, og undersøker samtidig om det er andre deler av historiene som til nå har vært undereksponert.

Den andre delen av utstillingen presenterer ni unge kunstnere som er aktive på den norske kunstscenen i dag: Andrew Amorim (f. 1983), Bjarne Bare (f. 1985), Thora Dolven Balke (f. 1982), Espen Gleditsch (f. 1983), Jason Havneraas (f. 1978), Kamilla Langeland (f. 1989), Kaja Leijon (f. 1980), Magne Lyngvær (f. 1988), Linn Pedersen (f. 1982)

Disse kunstnere er valgt med tanke på å gjenspeile mangfoldet av innfallsvinkler til fotografi som kunstnerisk uttrykk. Det vises både utdrag fra tidligere utstillinger og nye verk.

Thora Dolven Balke (1982-), Eureka, 2012. Polaroid. I kunstnerens eie.
Initiativtakerne bak Fotogalleriet var Dag Alveng (1953- ) og nå avdøde Tom Sandberg (1953-2014). Som studenter i England hadde de to møtt et samfunn der fotografi som kunstnerisk uttrykk var langt mer etablert enn i Norge. Drivkraften bak galleriet var et ønske om å etablere et visningssted for norsk og internasjonalt fotografi i Oslo. Med idealisme og dugnad klarte de å etablere et galleri som med få unntak har holdt åpent i 40 år. 5. september 1977 kunne publikum entre lokalet i Oscarsgate 50 A for å se galleriets første utstilling med Raymond Moor og Paul Hill.

Forståelsen av fotografi som kunst har siden gjennomgått en markant endring, både innen de etablerte kunstinstitusjonene og blant det brede publikum. På 1970-tallet var det bare Henie Onstad Kunstsenter i Bærum av de etablerte kunstinstitusjonene som aktivt inkluderte fotografi i sitt utstillingsprogram. For kunstnere som arbeidet med fotografi var situasjonen vanskelig. Det fantes få visningssteder og det manglet stipendordninger.

Samtidig markerer 1970-tallet på flere måter en endring. Forbundet Frie Fotografer, som etableres i 1974, hadde allerede startet forhandlinger om å sikre stipender og rettigheter for kunstnere som arbeidet med fotografi. Når Fotogalleriet åpner blir det et viktig samlingspunkt og et kraftsenter i arbeidet med å fremme fotografi som kunstnerisk uttrykk. Galleriet blir et møtepunkt og tilbyr ikke bare utstillinger og utstillingsplass. De arrangerer også foredrag og workshops med nasjonale og internasjonale fagpersoner. I 1979 blir galleriet en stiftelse og i 1983 får de en prøveordning med finansiering fra kulturdepartementet. Idealisme og dugnadstimene har gitt avkastning og fra 1986 får stiftelsen en fast post på statsbudsjettet. Fra å være en outsider i kunstfeltet kan man si at fotografiet ble allment akseptert på 1990-tallet, på lik linje med maleri, grafikk og skulptur.

Tom Sandberg (1953-2014) Uten tittel, 1979. Sølvgelatin på barytt.
Preus museums samling (NMFF.000442)
Utstillingen tar for seg etablerte sannheter, og undersøker samtidig om det er andre deler av historiene som til nå har vært undereksponert. Fotogalleriets virksomhet samt miljøet rundt galleriet har en sentral plass, men rammen innebefatte andre aktuelle problemstillinger som omhandler etableringen og institusjonaliseringen av fotografi som kunstnerisk uttrykk i Norge. Slik vil de besøkende møte en flerstemt utstilling med en åpen og demokratisk historiefremstilling.

Kilde: The Young Lions | Preus museum