Bok om jus og sosiale medier

Advokat Jon Wessel-Aas har skrevet en håndbok for hvordan privatpersoner og offentlige som private virksomheter skal forholde seg til sosiale medier. Både offentlige etater og privatpersoner er ansvarlige for hva som ligger ute på deres egen vegg.

- Den som eier profilen kan gjøres ansvarlig hvis han eller hun burde ha oppdaget dette, eller hvis det ulovlige bildet eller utsagnet ikke fjernes i det eieren blir kjent med det.

Opphavsrett er også noe mange ikke har kjennskap til.

- Det er ikke bare å finne et fint bilde og legge det på din profil, blogg eller hjemmesiden. Det kan være beskyttet av opphavsrett og det kan koste deg dyrt.

Foreldre som legger ut bilder av sine mindreårige barn er også problematisk.

- Vi ender opp med barn hvis liv er delvis blottlagt før de har fått en mulighet til å mene noe om det. Bare i tilfeller som er så grove at det dreier seg om omsorgssvikt og barnevern, finnes det sanksjonsmuligheter. Ellers er barn rettsløse overfor foreldrene her. Det er et vanskelig tema, sier Jon Wessel-Aas.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar